Consultanţă financiar contabilă și fiscală

  • Asistenţă privind organizarea departamentului financiar contabil al societăţii;
  • Consulatanţă privind optimizarea sistemului informatic de contabilitate al societăţii  ( asistenţă privind alegerea softului, mecanizarea și automatizarea prelucrării informaţiilor, etc.)
  • Studii și consultaţii pe probleme de ordin fiscal
  • Asistenţă ȋn probleme legate de TVA și impozite