Contabilitate

  • Înregistrare documente contabile și note contabile (facturi furnizor, extrase bancare, note de salarii, etc.)
  • Întocmire balanță de verificare lunară și registre legale obligatorii
  • Întocmire declarații, ce derivă din activitatea firmei, către Administrația Finanțelor Publice
  • Întocmire situații financiare periodice (semestriale/anuale)
  • Menține relațiile cu Administrația Finanțelor Publice și Inspectoratul Teritorial de Muncă
  • Informare cu privire la principalele modificări legislative (pe linie financiar-contabilă și fiscală), ce apar și au implicații asupra activității economice
  • Reprezentare ȋn faţa organelor de control pe linie financiar-contabilă și fiscală
Raportare lunară către client:
  • Rezultatele firmei (venituri-cheltuieli lunare și cumulat-anual)
  • Sume de plată către bugetul consolidat al statului, cu ȋntocmire și transmitere pe cale electronică a indicaţiilor/ordinelor de plată aferente
  • Analiză și atenţionare (dacă este cazul) asupra punctelor sensibile sau care pot fi imbunătăţite din cadrul activităţii firmei