Resurse umane

Servicii administrare resurse umane

 • Întocmire fișe de post, pentru salariaţii noi sau ȋn cazul schimbării funcţiei salariaţilor;
 • Revizuire anuală a Regulamentului intern de funcţionare (model)
 • Întocmire anuală a fișelor de evaluare a salariaţilor (modele);
 • Verificare, anuală, și actualizare dosare de personal (verificarea conţinutului acestora)

Servicii de salarizare

 • Menţine relaţia cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ȋnregistrare contracte de muncă, acte adiţionale, decizii, reprezentarea societăţii ȋn cazul eventualelor controale, etc.)
 • Întocmire ștate de salarii pe baza pontajului primit de la client
 • Întocmire ordine de plată aferente viramentelor salariale și transmiterea acestora pe cale electronică
 • Întocmire fluturași de salarii și transmiterea acestora pe cale electronică
 • Întocmire și depunere lunară/trimestrială a declaraţiilor aferente salariilor
 • Întocmire și depunere, ori de cate ori e cazul, a registrului de evidenţă salarial (ȋn format electronic)
 • Întocmire fișe fiscale
 • Înformări cu privire la concediul de odihnă neefectuat al salariaţilor
 • Depunere dosar privind recuperare sume de la FNUASS (recuperare sume din concedii medicale)
 • Adeverinţe salarii conform cerinţelor (credite, medic de familie, șomaj, etc.)